Wat is Oncofit?

revalidatie

Oncologie revalidatie

Bewegen tijdens en na de behandeling van kanker. Iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker en de behandeling van kanker door een operatie, chemotherapie en/of bestraling, weet dat dit een grote aanslag is op het lichamelijk en geestelijk functioneren.

Het lichamelijke neveneffect van de ziekte en de behandeling kan zich uiten in conditieverlies, chronische vermoeidheid en/of gebrek aan eetlust of misselijkheid. Daarnaast kunt u last krijgen van psychische klachten zoals depressiviteit, concentratiestoornissen, slaapstoornissen en angst en onzekerheid over de toekomst. Dit alles zorgt ervoor dat u minder goed functioneert in het dagelijks leven.

Vermoeidheid

Het blijkt een van de meest voorkomende bijwerkingen van de ziekte en de behandeling te zijn; 85% van de (ex) kankerpatiënten heeft er last van. Uit onderzoek blijkt dat één derde van de patiënten tot vijf jaar na de behandeling last heeft van blijvende (chronische) vermoeidheid. Vaak is de herstelperiode langer dan bij een normale vermoeidheid. De vermoeidheid kan plotseling komen, zonder waarschuwing en meestal niet als gevolg van een inspanning, met grote gevolgen voor allerlei activiteiten in het dagelijks leven. Vermoeidheid bij kanker werd jarenlang niet onderkend of onderschat en tot voor kort werd bij vermoeidheid rust geadviseerd.

Veel mensen met kanker spannen zich liever niet intensief in. Onderzoek wijst echter uit dat regelmatig bewegen ervoor zorgt dat u uw conditie behoudt en uw dagelijkse activiteiten kunt blijven uitvoeren. Als u minder gaat bewegen, verminderen uw conditie, uw spiermassa en uw uithoudingsvermogen. Hierdoor wordt het voor u veel moeilijker om een inspanning te leveren. Wetenschappelijk onderzoek leert dat bewegen. Waaronder sporten, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opbouwen van spierkracht, conditie en aan het totale herstel. Lichaamsbeweging maakt u fit, het zorgt voor ontspanning en veel mensen beleven er plezier aan.

Door deel te nemen aan het beweegprogramma Oncologie kunt u in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding weer, letterlijk, in beweging komen. Daarnaast zijn de psychische aspecten van het (samen) bewegen belangrijk; het contact met lotgenoten kan bijdragen aan erkenning, herkenning en begrip en u kunt onderling tips en ideeën uitwisselen.

Het Programma

Het programma start met een intake waarbij informatie over uw fitheid wordt vastgelegd en uw persoonlijke omstandigheden worden besproken. Op basis hiervan stellen we uw persoonlijke doelen en een opmaat gemaakt beweeg programma op. Hiermee wordt rekening gehouden tijdens de trainingen.
Een groep bestaat uit maximaal 4 deelnemers.

Aanmelding

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het programma, kunt u contact opnemen met uw behandelend specialist of huisarts. Ook oncologie- en mammacare- verpleegkundigen kunnen een rol spelen in de verwijzing en voorlichting over het programma. Een verwijzing moet echter altijd via uw arts gebeuren.

Uit onderzoek is gebleken dat bij mensen die bewegen tijdens of na de chemotherapie hun algemene conditie en spierkracht achteruitgaat. Het is echter van belang dat het bewegen goed wordt begeleid. Onze praktijk heeft daarom een speciaal beweegprogramma ontwikkeld voor u (ex) kankerpatiënt. In een speciaal ingerichte oefenruimte volgt u onder begeleiding van een professioneel fysiotherapeut uw eigen programma.