Wat is Craniosacraal Therapie?

CranioSacraal Therapie is een behandelwijze, waarbij het doel is een ontspanning te bewerkstelligen in het craniosacraal systeem en het faciale (bindweefsel) systeem in het algemeen, met behulp van zorgvuldige zachte manuele luistertechnieken. Daarnaast biedt het een mogelijkheid de emotionele kant van fysieke klachten te behandelen. Als je craniosacraal therapie ondergaat krijg je namelijk handvatten aangereikt waardoor je de verworven inzichten in kunt passen in het dagelijks leven.

Het CranioSacraal systeem

Het CranioSacraale systeem bestaat uit hersen- en ruggenmergvliezen en botten van schedel en wervelkolom als omhulling voor hersenen en ruggenmerg. Hierbinnen bevindt zich de liquor spinalis (hersenvocht). De vliezen zijn onderdeel van het gehele bindweefselnetwerk, het faciale systeem, dat zich plooit om organen en structuren binnen het lichaam. Zo zijn alle onderdelen van het lichaam met elkaar verbonden.

Het CranioSacraal systeem is eigenlijk het ‘milieu interne’ voor het centrale zenuwstelsel en is  voorwaarde scheppend voor de ontwikkeling, groei en functie van het gehele zenuwstelsel. Door de relatie die het CranioSacraal systeem heeft met de verschillende andere fysiologische systemen, zoals ademhaling, bloedsomloop, zenuwstelsel, endocriene en musculoskeletale systemen vindt er een wederzijdse beïnvloeding plaats.

Nekklachten

Zelfgenezend vermogen

Elk lichaam heeft een zelf genezend vermogen, wat goed zichtbaar is bij bijvoorbeeld een wondje. Normaal gesproken zorgt het lichaam er zelf voor dat dit wondje weer heelt. Maar door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, een operatie, stress of een verkeerde voeding kan het zelf genezend vermogen van het lichaam verzwakt zijn, waardoor het hulp nodig heeft om van de klachten af te komen. Een CranioSacraal therapeut biedt deze extra hulp, waardoor het zelf genezend proces in het lichaam weer op gang wordt gezet en beperkingen in de weefsels zich kunnen herstellen.

Oorsprong

De CranioSacraal therapie is ontwikkeld door John Upledger. Het behandelconcept werd in de jaren 1976-1983 tijdens zijn onderzoekswerk over de craniale Osteopathie aan de Michigan State University (USA) ontwikkeld en gedocumenteerd. Sindsdien wordt het concept van Dr. Upledger steeds verder ontwikkeld en gedocumenteerd en door het Upledger Instituut wereldwijd uitgedragen. Gedurende zijn carrière is John Upledger erkend als vernieuwer en als toonaangevend voorstander van nieuwe therapieën. Inmiddels is het belang van het CranioSacraal systeem en CranioSacraal therapie langzaam maar zeker ook doorgedrongen tot de gezondheidszorg in Nederland en Europa. John Upledger is auteur van talrijke boeken over CranioSacraal therapie en SomatoEmotional Release. Het boek Your Inner Physician and You, waarin de CranioSacraal therapie wordt uitgelegd, schreef hij speciaal voor mensen zonder medische achtergrond. De Nederlandse  vertaling heet ’Het ritme van de schedel’.

upledger

Het doel van de Behandeling

CranioSacraal therapie richt zich op het vaststellen van belemmeringen in en het herstellen van een spanningsevenwicht binnen het craniosacrale systeem, met als doel een optimaal vrij systeem in lichamelijk, emotioneel en geestelijk opzicht.

 De behandeling

Door zachte aanraking onderzoekt uw therapeut spanningen in uw bindweefsel. Belangrijk hierbij is dat u een voor uzelf zo ontspannen mogelijke lichaamshouding aanneemt, dit bevordert een goede waarneming van uw lichaam.

Door zachte aanraking onderzoekt uw therapeut spanningen in uw bindweefsel. Belangrijk hierbij is dat u een voor uzelf zo ontspannen mogelijke lichaamshouding aanneemt, dit bevordert een goede waarneming van uw lichaam.
Door de zachte behandeling van de gespannen gebieden en door uw eigen invoelend vermogen kunnen in de loop van de tijd snelle of geleidelijke veranderingen plaatsvinden. Misschien voelt u in bepaalde gebieden warmte of kou, spanning of ontspanning of komen er herinneringen boven, die gepaard kunnen gaan met het loskomen van emotionele gevoelens. Ook kan het zijn dat uw lichaam tijdens de behandeling spontaan bepaalde houdingen inneemt of bepaalde bewegingen uitvoert. Sleutelwoorden hierbij zijn begrip, respect en aandacht van uw therapeut. Hij of zij zal u aanbieden om te praten over datgene dat u waarneemt of voelt. U bepaalt altijd zelf of u daarover wilt praten of niet. Uw therapeut heeft de rol van begeleider, hij of zij begeleidt u bij het onderzoeken naar de betekenis van de spanningen in uw lichaam en helpt u een andere kijk op uzelf en uw klachten te krijgen.
Om uw lichaam de tijd te geven om te reageren op de behandeling, zal de behandelfrequentie niet heel hoog zijn. Deze wordt in overleg met uw therapeut bepaald.

Voor wie?

Veel mensen hebben te maken met rugklachten, hoofdpijn of migraine, R.S.I., duizeligheid, oorsuizingen, chronische pijn, klachten na een bevalling, burn-out, klachten na een whiplash, leer- gedrags- of concentratie problemen. Een groot aantal van deze klachten zijn niet makkelijk te behandelen. Sommige therapieën en of middelen bestrijden weliswaar de klachten, maar nemen niet de oorzaak weg, waardoor de klachten steeds terugkomen.
De CranioSacraal therapie biedt hier uitkomst.

Het eerste consult

Het doel van de therapie is gekoppeld aan uw hulpvraag. Het intake gesprek is er om de hulpvraag zo duidelijk mogelijk onder woorden te kunnen brengen. Tijdens het eerste consult bespreken we uw klachten, uw algehele gezondheid, bijzonderheden, uw psychosociale omstandigheden en alle zaken die in uw leven zijn voorgevallen die sporen in het weefsel kunnen hebben nagelaten.

Naast het vraaggesprek vindt eventueel ook een, voor de hulpvraag relevant, lichamelijk onderzoek plaats, teneinde gegevens te verkrijgen die voor een goede behandeling van belang zijn.
Na afloop bekijken we wat uw bevindingen zijn en of voortzetting van de therapie zinvol is.

Het eerste consult dient contant betaald te worden.

Elke behandeling duurt 45 tot 60 minuten en de kosten bedragen 100 euro per consult.

eerste consult